Per boot of schip over water

Door zijn unieke ligging langs het Noordhollands Kanaal is Camping Le Maire ook goed bereikbaar voor watersporters en de recreatievaart.

Door de gemeente Den Helder loopt een kanoroutenetwerk en een staande mastroute voor scheepvaart naar het IJsselmeer en via Alkmaar naar Amsterdam. Voor de Spoorbrug over het Noordhollands Kanaal tegenover onze camping is een vlucht- of overnachtingshaven.

Wees als voetganger bij het oversteken van de Rijksweg N9 voorzichtig en neem ruim afstand van de tunnel en autoverkeer. Wees zichtbaar (tip: veiligheidshestje) en houdt goed zicht op de weg naar beide helften. Let steeds op uw persoonlijke veiligheid. De Spoorbrug is eigendom van ProRail en verboden voor onbevoegden. Wees u er goed van bewust dat hier steeds onverwacht treinen kunnen passeren.

Staande mastroute Den Helder – Alkmaar – Amsterdam

Haven Den Helder

Kanoroute Den Helder

Servicepunt (vaar)wegen Provincie Noord-Holland

Watersportvereniging De Helsdeur Den Helder

ANWB waterkaarten mobiel

ProRail (beheerder Spoorbrug)

De Morgenster op Rijkswerf Willemsoord website www.zeilbrik.org

 

op weg naar Den Helder